TravelBank

Bankowe Biuro Podróży TravelBank Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

tel.: 22 654 35 25
fax: 22 654 66 50
e-mail: info@travelbank.com.pl

Dział Kas Lotniczych
e-mail: lot@travelbank.com.pl
e-mail: zwroty@travelbank.com.pl
e-mail: reklamacje@travelbank.com.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000130137
Kapitał zakładowy: 376 800 PLN
NIP: 526-021-09-49
Nr konta bankowego: Bank Pekao S.A.  20 1240 1037 1111 0000 0691 6714

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00.

Stałym klientom udostępniamy 7 dni w tygodniu 24 h na dobę dyżurny numer telefonu HELP-DESK.


Mapa strony | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych | Nota prawna