TravelBank

TravelBank Corporate Travel,
Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

tel.: (22)-654-35-25
fax: (22)-654-66-50
e-mail: info@travelbank.com.pl 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000130137
Kapitał zakładowy: 376 800 PLN
NIP: 526-021-09-49

The first travel agency in Poland with IQNET Certificate.

Our bureau is open Monday - Friday from 9.00 AM to 6.00 PM. 


Site map | Privacy policy | Data protection | Legal note