Nota prawna

Zawartość serwisu jest własnością Travelbank Sp. z o.o. i chroniona jest przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu zostały podane właściwie. Travelbank Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji.

Travelbank Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu.


Mapa strony | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych | Nota prawna